Lasteaias teostab laste toitlustamist OÜ Leviso

Toidukulu päevamaksumus on 3,30 €

Lapse puudumisest teavitamisel eelmise päeva kella 13-ks, arvestatakse laps toidult maha järgmisel päeval. Kui vanem hilineb teatamisega või ei teavita lasteasutust üldse, arvestatakse toidupäeva maksumus toidukulu hulka. Lapse puudumisest palume teada anda
läbi eliis.ee keskkonna või rühma telefonil.

Lastele pakutakse iga päev Euroopa Liidu poolt subsideeritud koolipiimatooteid ja koolipuuvilju.