Tartu linnavolikogu 25.06.2020. aasta määrusega nr 104 kinnitati, et Tartu linna
koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa
ühes kuus ühe lapse kohta 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse
poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu
alammäärast, mis alates 01.01.2021 on 81,0 eurot kuus.