LASTEHOIU PÄEV

Lastehoid on avatud tööpäeviti kell 8.00 – 17.30.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lastehoiu lahtioleku aega lühendatud kolme tunni võrra. Riiklikel pühadel on lastehoid suletud.
Lapsevanemal on õigus saada lasteaia juhatajalt ja lapsehoidjatelt teavet lastehoiu töökorralduse kohta. Lapsevanem teavitab lastehoidu, kui laps
haigestub või mingil muul põhjusel ei tule hoidu, hiljemalt samal hommikul kella 8.30ks rühmatelefonil Kallikarud 5801 9729 või kirjutab teate E-lasteaed ELIIS.
Kui lastehoidu pole teatatud lapse puudumisest, läheb esimene puudumise päev toidurahana kirja. Kui laps on puudunud ja soovite ta järgmisel päeval lastehoidu tuua, siis palun teatage sellest lastehoidu, et Teie lapsele saaks järgmiseks päevaks toidu tellida.

LAPSE LASTEHOIDU TOOMINE JA KOJUVIIMINE

Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades lastehoiu päevakava. Lapse turvalisuse tagamiseks annab
vanem lapse lapsehoidjale isiklikult üle.
Kell 8.30 on hommikusöök ning 9.15 algavad lapsehoidjate poolt ettevalmistatud tegevused. Muusikatunnid toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval kell 10.30.
Lapsele järgi tulles võtke kindlasti lapsehoidjatega kontakti. Lapsehoidjad vastutavad lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse üle ja teatanud lahkumisest. Õhtul palume kinni pidada lastehoiu sulgemise ajast. Lastehoid suletakse kell 17.30. Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 10 minutit enne lastehoiu sulgemist, et oleks aega saada tagasisidet päevast ja jõuaks lapse riidesse panna enne hoiu sulgemist.

Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti informeerida lastehoidu. Teatage lapsehoidjatele, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema. Lapsehoidjal pole õigust anda last üle võõrale inimesele ilma vanemaga konsulteerimata.

Erandite puhul vajame lapsevanema volitust. Kui last viib koju alaealine pereliige peab, lapsevanem esitama lastehoiu juhatajale kirjaliku avalduse, millega võtab vastutuse lapse täiskasvanu järelevalveta olemise eest lasteaia hoones, õuealal ja koduteel. Kui lapsele tuleb järele täiskasvanu, kes ei ole lapse pereliige, palume sellest informeerida kindlasti lapsehoidjaid.

LAPSE TERVIS

Lapse esmakordsel lastehoidu tulekul informeerib vanem vajadusel kirjalikult juhatajat lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (nt eritoit, allergia), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava või tellib toitlustajalt eritoitu.
Lapsehoidjatel on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, köha, palavik).
Nakkushaigustest (COVID-19, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms) palume viivitamatult lastehoidu teavitada. Peale nakkushaigust lubab lapse lastehoidu tagasi last ravinud arst.
Menüüga saab tutvuda E-lasteaed Eliisis.

LAPSE RIIETUS

Laps tuuakse lastehoidu puhaste ja tervete riietega. Rühmatoas on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus.
Lapsel on lastehoius oma kapp. Lapsel peaksid olema kapis kamm, pabertaskurätikud ja vahetusriided.

Õues viibimisel on lapsel eraldi õueriided. NB! Lapse turvalisuse huvides ei tohiks olla riietuses seotavaid salle (palume kasutada kaeluseid) ja pikki kapuutsinööre. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega.

MÄNG JA ÕUESOLEK

Lastehoius viibivad lapsed õues 1 – 2 korda päevas. Talvel käivad 1,5 – 3 aastased lapsed õues väli temperatuuriga kuni -10 C.
Laps võib lastehoidu kaasa võtta oma kaisu mänguasja.

KOOSTÖÖ JA TURVALISUS

Hea koostöö lapsevanemate ja lapsehoidjate vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks. Lastehoiu töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades. Laste ja töötajate vaimset/füüsilist turvalisust ohustavate olukordade tekkimise korral pöördutakse lastehoiu juhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.

Teatage lastehoidu, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumber, meiliaadress, kodune aadress) on muutunud. Lapsevanemate meililisti ja E-lasteaed ELIIS kaudu informeerime Teid lastehoiu toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest.

Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lastehoiu juhataja ja lapsehoidjate poole. Teiepoolsed ettepanekud lastehoiu töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.