Eralasteaed Rüblik on privaatne, koduse ja hubase kasvukeskkonnaga alusharidust pakkuv õppeasutus, mis kuulub 2014. aastal lasteaia pidamiseks loodud eraettevõttele OÜ Rübliku Lastepere. Eralasteaed Rüblik tegutseb rahuliku linnaosa tupiktänava 2- korruselises eramajas, mida ümbritseb ruumikas aed. Lasteaia rühmaruumid on sopilised, mis annavad lastele eraldumise ja väiksemates gruppides segamata mängimise võimaluse. 

Lasteaia lähedal asub Ropka park ja Sepa staadion koos avaliku mänguväljakuga, mis soodustavad laste liikumist ja õuesõppe võimalusi.

Lasteaias töötab 2 rühma, mis lasteaiasisese töökorraldusega on jagatud kaheks liitrühmaks nimega “Mürakarud” (3–7-aastased lapsed) ja “Kaisukarud” (1,5–3-aastased lapsed). Mõlemas rühmas tegelevad lastega 2 õpetajat ja üks õpetaja abi. Eralasteaed Rüblik on nagu üks suur pere, kus nii personal kui ka pered tunnevad kõiki lapsi ja töötajaid. Liitrühmad soodustavad lastel eelkõige sotsiaalsete oskuste kujundamist, kus nooremad lapsed järgivad vanemaid ja suuremaid, võimaldades samas vanematel lastel kogeda noorematega arvestamist.

Lasteaia eripäraks on tervisekasvatuse alane tegevus, looduse- ja keskkonnahoid ning õuesõppe põhimõtete aktiivne rakendamine. Väärtustatakse kõrgelt Eesti riiklikke ja rahvakalendri olulisemaid tähtpäevi. Tähistatakse traditsiooniliselt jõulupühi, vastlaid, volbripäeva, mardi- ja kadripäeva, iseseisvuspäeva jm. Olulisel kohal nii õppe- kui kasvatustöös on laste arendamine läbi muusika ja liikumise. Laste etteastete kaudu arenevad neis nii esinemisjulgus, üksteisega arvestamine kui ka kognitiivsete protsesside, keele ja liikumisoskused.