Elis Hirs
õpetaja

Eleni Tõrva
õpetaja

Marina Veske
õpetaja

Maia Kapsi
muusikaõpetaja

Margit Malleus
õpetaja abi

Ene Mesi
õpetaja abi

Marianne-Heleen Viilol
lapsehoidja

Aire Poks
lapsehoidja

Marika Viilol
direktor,
juhatuse liige

Terje Viilol
õpetaja, direktori asetäitja, juhatuse liige